88511630~2
سورنا طب برتر

نمایشگاه دارویی ویتنام

19/03/1395

نمایشگاه دارویی ویتنام از تاریخ 11 لغایت 13 ماه آگوست 2106 در شهر هو چی مین سیتی برگزار می گردد. شرکت سورنا طب برتر به عنوان مجری نمایشگاه مذکور می باشد و شرکتهای علاقه مند می توانند جهت ثبت نام با این شرکت تماس حاصل نمایند.

Sourena Teb Bartar Co. Ltd.

تجهیزات پزشکی سورنا طب برتر