88511630~2
سورنا طب برتر

انجمن رادیولوژی ایران برگزار می کند - سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران

۰۷ دی ۱۳۹۴

سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران

15 الی 18 اردیبهشت ماه سال1394

مرکز همایش های برج میلاد تهران

وب سایت کنگره www.icr2015.ir

Sourena Teb Bartar Co. Ltd.

تجهیزات پزشکی سورنا طب برتر