88511630~2
سورنا طب برتر

تماس با ما

سورنا طب برتر

آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان مبینی، ساختمان یاس، شماره 5،واحد 2

تلفن: 88744479 , 88755373 , 88511630-2 21 98+
نمابر: 88739242

تماس با ما

آدرس

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان مبینی، ساختمان یاس، شماره 5،واحد 2
info@sourenamed.com
88744479 , 88755373 , 88511630-2 21 98+

Sourena Teb Bartar Co. Ltd.

تجهیزات پزشکی سورنا طب برتر